1INCH

1inch (1INCH)

483.509 KRW

24시간 거래대금 : 16,385,200,000 KRW

# 거래소/페어 시세 변동률 거래량
1
업비트
1INCH/KRW
430 KRW -1.60% 33,207,900 1INCH
2
바이낸스
1INCH/USDT
0.32200000 USDT -11.54% 19,429,300 1INCH
3
OKEX
1INCH/USDT
1.36 USDT 1.19% 10,208,700 1INCH
4
게이트아이오
1INCH/USDT
0.32279000 USDT -10.37% 4,808,230 1INCH
5
비박스
1INCH/USDT
0.32393000 USDT -11.19% 2,330,370 1INCH
6
바이낸스
1INCH/BTC
0.00001254 BTC -7.32% 2,261,230 1INCH
7
후오비
1INCH/USDT
0.32251200 USDT -2.56% 2,193,700 1INCH
8
어센덱스
1INCH/USDT
0.32290000 USDT -11.99% 2,139,190 1INCH
9
쿠코인
1INCH/USDT
0.32276000 USDT -11.63% 1,878,100 1INCH
10
바이낸스
1INCH/BUSD
0.32300000 BUSD -11.51% 1,566,610 1INCH
11
FTX
1INCH/USD
0.56850000 USD -0.58% 657,705 1INCH
12
코인베이스
1INCH/USD
0.43300000 USD 2.12% 433,296 1INCH
13
비트파이넥스
1INCH/USD
0.32278000 USD -11.61% 229,445 1INCH
14
코인베이스
1INCH/EUR
0.50000000 EUR 3.95% 112,560 1INCH
15
비트파이넥스
1INCH/USDT
0.32272000 USDT -12.02% 88,088.1 1INCH
16
코인베이스
1INCH/GBP
0.43900000 GBP 2.81% 62,682.8 1INCH
17
게이트아이오
1INCH/USD
0.32269000 USD -10.38% 45,392.5 1INCH
18
게이트아이오
1INCH/ETH
0.00017860 ETH -7.15% 21,754.6 1INCH
19
후오비
1INCH/BTC
0.00001937 BTC -3.15% 14,726.3 1INCH
20
업비트
1INCH/BTC
0.00001260 BTC -2.63% 9,701.95 1INCH
21
코인원
1INCH/KRW
427.8 KRW -12.53% 4,433.81 1INCH
22
코인베이스
1INCH/BTC
0.00002330 BTC 4.48% 3,915.85 1INCH
23
비트렉스
1INCH/USDT
1.29 USDT -0.38% 3,599.11 1INCH
24
비트렉스
1INCH/BTC
0.00003884 BTC 3.13% 2,664.35 1INCH
25
후오비
1INCH/ETH
0.00043845 ETH -1.49% 1,313.79 1INCH
26
코빗
1INCH/KRW
430.7 KRW -11.18% 1,019.56 1INCH
27
OKEX
1INCH/ETH
0.00052100 ETH -2.25% 997.839 1INCH
28
비트렉스
1INCH/ETH
0.00051624 ETH 1.66% 627.36 1INCH
29
고팍스
1INCH/KRW
560 KRW 0.00% 40.8745 1INCH
30
고팍스
1INCH/BTC
0.00003437 BTC 0.00% 3 1INCH

암호화폐 투자는 원금 손실의 위험이 있으며 투자에 대한 모든 책임은 본인에게 있습니다.
에이블록스는 다양한 코인 정보를 모아 제공하는 코인정보포털서비스로 정보는 참고자료이며 상황에 따라 정확하지 않은 자료일 수 있습니다.
에이블록스는 이에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.